kurzy    horoškoly na slovensku    fotky z kurzov    novinky    príspevky od kurzistov  
 horoškola » kurzy  Streda 24.08.2016  
 Všetky kurzy
Summittrade - partner Horolezeckej školy JAMES
Cena a spôsob úhrady:   
dátum názov kurzu miesto počet poznámka
11. - 14. 8. 201534 Kurz lezenia pre rodičov s deťmi (HK Kras Rožňava)Kalamárka nad Detvou18Kurz lezenia pre rodičov s deťmi je určený rodičom, ktorí chcú absolvovať základný lezecký výcvik a nemajú kam v prázdninovom období umiestniť svoje ratolesti, alebo chcú túto skúsenosť absolvovať spolu s nimi. Lezecký a doplnkový program detskej časti kurzu zabezpečia vedúci mládeže, pričom rodičia budú mať možnosť bezprostredne sledovať výkony svojich detí a súčasne sa nerušene venovať svojim lezeckým aktivitám. 
13. - 14. 8. 201615 Seminár inštruktorov skalného lezenia IIKalamárka nad Detvou1Seminár je určený inštruktorom skalného lezenia, ktorým v roku 2016 končí platnosť kvalifikácie, alebo im platnosť skončila v roku 2015. Jeho obsahom je metodika výcviku skalného lezenia a novinky v materiálnom vybavení. 
26.8.2016OI 08 Oboznamovanie a informovanieBratislava, Dom športu, Junácka 60Oboznamovanie a informovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výške a nad voľnou hĺbkou sú podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z. zamestnanci povinní absolvovať najmenej 1 x ročne. Obsahom sú zmeny v legislatíve súvisiacej s prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou a informácie o opatreniach v bezpečnosti práce. 
23. - 28. 8. 201635 Základný letný horolezecký kurzDolina Zeleného Plesa0Základný horolezecký kurz v horách je určený tým, pre ktorých už lezenie na skalách prestáva byť výzvou a chcú si vyskúšať lezenie vo vysokohorskom prostredí našich veľhôr s perspektívou vážnejšie sa venovať horolezectvu vo vysokých horách. 
23. - 26. 8. 2016ZV 08 Základný stupeň vzdelávania pre prácu vo výškeBratislava, lezecká stena K22Vzdelávanie je určené pracovníkom, ktorí budú pri práci ohrození pádom z výšky alebo do hĺbky zosunutím či zošmyknutím a budú používať špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku. Obsahom je zoznámenie s ustanoveniami právnych predpisov súvisiacich s prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou, získanie poznatkov o materiálnom a technickom zabezpečení, praktický nácvik a tréning pracovných postupov. 
25.8.2016AOP 08 Aktualizačná odborná prípravaBratislava, lezecká stena K20Aktualizačná odborná príprava pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou je určená všetkým pracovníkov, ktorí majú platný preukaz pre prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky a neprekročili dobu 5 rokov od absolvovania základného vzdelávania, alebo predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. 
26. - 28. 8. 201614 Seminár inštruktorov horolezectva - letná časťDolina Zeleného Plesa5Seminár je povinnou metodickou časťou obnovy kvalifikácie inštruktorov horolezectva. Obsahom seminára bude metodika horolezeckého výcviku v letných podmienkach, novinky v teórii a hodnotenie zvládnutia improvizovanej záchrany. 
29. - 31. 8. 201606e Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách - KošiceKošice, HK Rozlomity7Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený všetkým, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách. Kurzu sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SHS JAMES po splnení vstupných podmienok. 
15. - 18. 9. 201605 Kurz inštruktorov skalného lezenia - 2. časťMachnaté, Liptovský Mikuláš0Druhá časť kurzu inštruktorov skalného lezenia je venovaná odbornej teoretickej príprave, praktickej príprave a ukážkam metodiky výcviku skalného lezenia. Účasť na kurze je možná len na základe splnenia podmienok a absolvovania prvej časti. Kurz súčasne slúži na obnovu platnosti kvalifikácie inštruktora skalného lezenia končiacej v roku 2014 a skôr. 
15. - 16. 9. 201616 Seminár inštruktorov skalného lezenia IIIDemänová, Machnaté0Seminár je určený inštruktorom skalného lezenia, ktorým v roku 2016 končí platnosť kvalifikácie, alebo im platnosť skončila v roku 2015. Jeho obsahom je metodika výcviku skalného lezenia a novinky v materiálnom vybavení. 
17. - 18. 9. 201617 Seminár inštruktorov skalného lezenia IVDemänová, Liptovský Mikuláš2Seminár je určený inštruktorom skalného lezenia, ktorým v roku 2016 končí platnosť kvalifikácie, alebo im platnosť skončila v roku 2015. Jeho obsahom je metodika výcviku skalného lezenia a novinky v materiálnom vybavení. 
20. - 23. 9. 2016ZV 09 Základný stupeň vzdelávania pre prácu vo výškeBratislava, lezecká stena K21Vzdelávanie je určené pracovníkom, ktorí budú pri práci ohrození pádom z výšky alebo do hĺbky zosunutím či zošmyknutím a budú používať špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku. Obsahom je zoznámenie s ustanoveniami právnych predpisov súvisiacich s prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou, získanie poznatkov o materiálnom a technickom zabezpečení, praktický nácvik a tréning pracovných postupov. 
22.9.2016AOP 09 Aktualizačná odborná prípravaBratislava, lezecká stena K20Aktualizačná odborná príprava pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou je určená všetkým pracovníkov, ktorí majú platný preukaz pre prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky a neprekročili dobu 5 rokov od absolvovania základného vzdelávania, alebo predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. 
23.9.2016OI 09 Oboznamovanie a informovanieBratislava, Dom športu, Junácka 60Oboznamovanie a informovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výške a nad voľnou hĺbkou sú podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z. zamestnanci povinní absolvovať najmenej 1 x ročne. Obsahom sú zmeny v legislatíve súvisiacej s prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou a informácie o opatreniach v bezpečnosti práce. 
dohodou37 Základný letný horolezecký kurz - 2 x víkendDolina Zeleného Plesa0Základný horolezecký kurz v horách je určený tým, pre ktorých už lezenie na skalách prestáva byť výzvou a chcú si vyskúšať lezenie vo vysokohorskom prostredí našich veľhôr s perspektívou vážnejšie sa venovať horolezectvu vo vysokých horách. 
2 x víkend50 Víkendový kurz lezenia na skaláchLokalita dohodou0Základný kurz lezenia na skalách je určený začínajúcim lezcom, ktorí si chcú vyskúšať čo všetko lezenie so sebou prináša, ďalej tým, ktorí skúsenosti z lezenia na umelých stenách chcú preniesť do prírody, ale i tým, ktorí už okúsili chuť lezenia na skalách a potrebujú odborné vedenie. 
IV. - X. 201660 Skupinový kurz lezenia na skaláchLokalita dohodou0Skupinový kurz lezenia na skalách je určený pre ucelené skupiny záujemcov o zvládnutie základného výcviku skalného lezenia, ktorým pevne stanovené termíny nevyhovujú. Termín, miesto, obsah a podmienky kurzu dohodou. 
IV. - XI. 201680 Individuálny skalolezecký výcvikdohodou0Individuálny výcvik v skalných terénoch stredných hôr je určený záujemcom na rôznom stupni lezeckej výkonnosti, ktorí chcú absolvovať intenzívny kurz, nadobudnúť, alebo si doplniť potrebné poznatky a vyskúšať svoje lezecké schopnosti pod dohľadom skúseného inštruktora. 
celoročne40 Oboznamovací lezecký výcvikLokalita dohodou0Oboznamovací výcvik je určený všetkým, ktorí majú záujem o zoznámenie sa s lezeckými aktivitami, prípadne chcú získať celkovú predstavu o tom, čo horolezectvo prináša, alebo hodlajú len absolvovať bezpečný adrenalínový zážitok. 
11. - 13. 11. 201606d Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách - KošiceKošice, T2 Boulder Arena2Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený všetkým, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách. Kurzu sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SHS JAMES po splnení vstupných podmienok. 
I. - XII. 201670 Skupinový kurz lezenia v horáchdohodou0Skupinové kurzy v horách sú určené záujemcom o letný, zimný, alebo skialpinistický výcvik, ktorým pevne stanovené termíny kurzov nevyhovujú. Termín, obsah a zameranie kurzu dohodou. 
I. - XII. 201618 Seminár inštruktorov lezenia na umelých stenáchPoda záujmu0Seminár je určený všetkým inštruktorom lezenia na umelých stenách, ktorým v roku 2016 končí platnosť kvalifikácie, alebo im platnosť kvalifikácie skončila v roku 2015. Trvá jeden deň. Termín a miesto je potrebné vopred dohodnúť, prípadne si vybrať termín zverejnený na webe. 
I. - XII. 201690 Individuálny výcvik v horáchdohodou0Individuálny výcvik v horách je určený záujemcom, ktorí preferujú intenzívny individuálny prístup pri zdokonaľovaní lezeckých zručností, rozširovaní odborných znalostí a svoje lezecké, resp. skialpinistické schopnosti si chcú vo vysokohorských a veľhorských terénoch vyskúšať pod dohľadom skúseného inštruktora. 
celoročne06 Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenáchdohodou0Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách je určený všetkým, ktorí budú viesť výcvik v lezení na umelých stenách. Kurzu sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SHS JAMES po splnení vstupných podmienok. Termín a miesto kurzu sú stanovené na základe dohody so záujemcamí o výcvik. 

Vlado Linek © 1999 - 2016  16306910