Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  novinky z IDC    výpožičný poriadok  
 index » infocentrum » výpožičný poriadok  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 04.08.2020   english version

 Výpožičný poriadok

Informačné a dokumentačné centrum SHS JAMES
Knižnica

Výpožičný poriadok

Všeobecné ustanovenia

  1. Knižnica Informačného a dokumentačného centra pri Slovenskom horolezeckom spolku JAMES je špecializovanou, verejnosti prístupnou knižnicou určenou ako členom spolku JAMES tak aj iným čitateľom.
  2. V jej fondoch je zhromaždené dokumenty z oblasti horolezectva, vysokohorskej turistiky, skialpinizmu, lyžovania, turistiky z rôznych odborov súvisiacich s týmito oblasťami.

Cenník poplatkov a služieb

  1. Poplatky za vypožičanie dokumentu mimo knižnicu je 1,- € pre členov SHS James, 2,- € pre iných čitateľov.
  2. Pri výpožičke zloží čitateľ za vypožičaný dokument zálohu vo výške 20,- € alebo 40,- € (určí knižnica), ktorá mu bude pri vrátení dokumentu vrátená späť. V prípade poškodenia alebo straty bude táto záloha príslušne krátená, príp. nebude vyplatená späť.
  3. Za kopírovanie a tlač z dokumentov fondu knižnice je poplatok vo výške 0,12 € za stranu formátu A4, za skenovanie 0,30 € za každú stranu A4.
  4. Poplatok za oneskorené vrátenie každého vypožičaného dokumentu je 0,03 EUR za každý deň prekročenia výpožičnej lehoty.

Záverečné ustanovenia

  1. Výnimky z  výpožičného poriadku povoľujú poverení pracovníci knižnice.
  2. Návrhy, pripomienky a sťažnosti k práci knižnice je možné podávať ústne alebo písomne na adrese knižnice povereným pracovníkom knižnice.
  3. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa schválenia na valnom zhromaždení SHS James v roku 2009.

Výpožičné pravidlá

1. Knižnica IDC JAMES uskutočňuje výpožičky ihneď, ak to umožňujú prevádzkové podmienky.
2. Knižnica umožňuje rezervovať vypožičané dokumenty. V prípade, ak má o dokument záujem viacero používateľov, vybavujú sa rezervácie v poradí, v akom boli podané. Dokument je rezervovaný 5 dní. Oznámenie o rezervácii prebieha e-mailom, ak bola daná spätná adresa.
3. Knižnica umožňuje pre členov SHS JAMES a iných (bežných) čitateľov absenčné výpožičky a prezenčné výpožičky.
4. Výpožičná doba pre členov JAMES je stanovená na 30 dní. Člen SHS JAMES si môže požičať najviac 5 dokumentov. Pri bežnej výpožičke je možné výpožičnú dobu predĺžiť 2 krát o 30 dní.
5. Výpožičná doba pre iných bežných čitateľov je stanovená na 14 dní. Pri výpožičke si môže požičať maximálne 5 dokumentov. Pri výpožičkách je možné výpožičnú dobu predĺžiť o 14 dní.
6. Výpožičnú dobu je možné predlžovať len v prípade, že dokument nie je žiadaný iným čitateľom.
7. V odôvodnených prípadoch môže knižnica stanoviť aj inú výpožičnú lehotu. Skrátenú výpožičnú lehotu nemožno predlžovať.
8. Vybrané (knižnicou určené) dokumenty je možné študovať len prezenčne.
9. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch regulovať počet výpožičiek aj inak.Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27168831