zbierka nepál  Piatok 27.11.2020  

 Zbierka Nepál

Verejná zbierka Slovenského horolezeckého spolku JAMES na pomoc zemetrasením postihnutého Nepálu.

Všetci chceme byť šťastní, usmiati a spokojní. Chceme vidieť krásny svet, kde si ľudia navzájom pomáhajú… Sám sa ten svet však nevytvorí. Niekto začať musí. A ak nie my, tak kto? 25. apríla otriaslo Nepálom ničivé zemetrasenie, ktoré spustošilo krajinu, vážne narušilo jej infraštruktúru, obydlia, zanechalo viac ako 8 tisíc obetí a milióny postihnutých Nepálcov. Na prežitie potrebujú aspoň základné potreby a deti sa musia vrátiť do školy. Postavte pre malých Šerpov školu pod Everestom! Záštitu nad zbierkou má slovenský honorárny konzul v Nepále Pasang Dawa Šerpa.

 

Zriadovateľ: Verejnú zbierku na pomoc Nepálu zaregistroval SHS JAMES a je zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2015-017650. Rozhodnutie o registrácii nadobudlo platnosť 15. 6. 2015. 

kompletné znenie rozhodnutia

Výnos zbierky bude použitý na obnovu školy v oblasti Solo Khumbu pod Everestom prostredníctvom slovenského honorárneho konzula v Nepále Pasang Dawa Šerpu.

Možnosti prispenia do zbierky

a) Zasielaním dobrovoľných finančných príspevkov na osobitný účet  číslo SK84 0200 0000 0035 2398 8453 (3523988453/0200) vedený vo VÚB Banke. Účet je nastavený tak, že pri prípadnom vklade v hotovosti neplatí vkladateľ žiadny poplatok. Vedenie účtu bude mať len minimálne náklady, ktoré plne uhradí SHS JAMES. Takže z účtu odvedieme na obnovu školy pod Everestom presne na cent toľko finančných prostriedkov, koľko sa naň vloží.

b) Vložením hotovostných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v outdoorových predajniach, na vysokohorských chatách a ďalších miestach podľa zoznamu.

predajne
ALPHAŠPORT MAMMUT
 Národná 16,  Žilina  
ALPHAŠPORT MAMMUT Vysoká 34, 36, Bratislava 
ALPHAŠPORT MAMMUT Plzeňská 6A, Prešov  
ALPHAŠPORT MAMMUT Centrum 1749/45, Považská Bystrica
OUTVENTURE SPORT 29. augusta 6, Martin
SKIALPSHOP Francúzskych partizánov 5385, Vrútky 
SPORTRYSY Nám. sv. Egídia 77, Poprad  
SPORTRYSY Teplická cesta 5, Poprad
SPORTRYSY Hlavná 107/B, Prešov
SPORTRYSY Starý Smokovec 70, Vysoké Tatry
TREKLAND Vajanského nábr. 9, Bratislava 
TREKLAND Ivanská cesta 2, Bratislava
TREKLAND Námestie Andreja Hlinku 4, Žilina
YAK&RYSY outdoor Košická 37/M, Bratislava 
YAK STEAM Lovinského 43, Bratislava 
   
lezecké steny   
K2 Stará Ivanská cesta 1/B Bratislava
VERTIGO Trenčianska 47 Bratislava 

chaty
CHATA M. R. ŠTEFÁNIKA POD ĎUMBIEROM
Nízke Tatry  
CHATA PRI ZELENOM PLESE Vysoké Tatry 
CHATA POD RYSMI Vysoké Tatry  
KAMENNÁ CHATA POD CHOPKOM Nízke Tatry 
TÉRYHO CHATA Vysoké Tatry 
ZAMKOVSKÉHO CHATA Vysoké Tatry 
ZBOJNÍCKA CHATA Vysoké Tatry

Termín ukončenia zbierky: Verejná zbierka bude ukončená v sobotu večer 17. 10. 2015 na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade.

Spolupracujúce weby
www.hiking.sk
www.kst.sk
www.yakrysy.sk

Zbierku mediálne podporili
FUN rádio
BEST FM rádio
Festival DOHODA

Podpora významných osobností
Pavol Barabáš
Zoltán Demján
Peter Hámor
Marcel Forgáč

Poďakovanie patrí týmto ľuďom, ktorí bez nároku na odmenu pripravili verejnú zbierku a poskytli obrazový a filmový materiál: Marcel Forgáč, Jarýk Stejskal, Boris Mládek, Pavol Barabáš, Rasťo Hatiar, Pavol Pekarčík, Milan Packo, Vlado Linek, Igor Koller, Tibor Hromádka a Rasťo Dutka.Vlado Linek © 1999 - 2020  28003825