oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže » dokumenty  Sobota 28.11.2020  

 Dokumenty Komisie mládeže


SHS JAMES sa zaoberá organizáciou a podporou lezeckých podujatí a to najmä pretekov, sústredení a táborov. V sekcii dokumenty nájdete základné formuláre: dohody a vyúčtovania a taktiež pravidlá odsúhlasené spolkom, ktoré sú záväzné pre jednotlivé podujatia.

 Adresár Komisie mládeže
 Žiadosť o dotáciu na detské lezecké podujatie 2018
 Pravidlá pre poskytnutie dotácie od SHS JAMES na detské lezecké podujatie v roku 2018

 Vyúčtovanie a správa zo športového podujatia SHS JAMES 2018

Logo SHS JAMESVlado Linek © 1999 - 2020  28012094