kalendár akcií    preteky mládeže    olympijský šport    dokumenty    história  
 Komisia športového lezenia  Štvrtok 09.07.2020  
 Reprezentačné sústredenie v boulderingu LASKALA
20.02.2020 09:15 | 1065x | komentár: 3x
  

V žilinskom lezeckom centre LASKALA sa konalo počas víkendu 15. - 16. 2. 2020 bouldrové sústredenie reprezentácie Slovenska v športovom lezení. Sústredenie viedol reprezentačný tréner SHS JAMES Igor Kollár za pomoci trénera Miloša Nemého a Kiky Urdovej. O stavanie bouldrov sa postaral stavač SHS JAMES Dávid Zavacký.

 
Úvodné slová. / Teória.

Sústredenie bolo rozdelené na 6 blokov. V sobotu ráno sme spoločne začali teóriou zahrievania svalstva, rozcvičky a rozliezania. Po spoločnej rozcvičke s Kikou Urdovou boli reprezentanti rozdelení podľa výkonnosti do dvoch skupín. Každá skupina mala pripravené krokové sekvencie zamerané na koordináciu, nábehy a balanciu. Po obedňajšej prestávke sme preberali základné princípy trénovania maximálnej sily v krátkych sekvenciách na bouldrovke. Hneď po teórii následoval praktický tréning sily v záťaži blížiacej sa maximu. V nedeľu doobeda sme nasimulovali preteky štýlom OS 4 bouldre pre obe skupiny. S časomierou, so zvukovým efektom a rozhodcami si mohli reprezentanti otestovať svoju kreativitu a zdatnosť. Všetky výkony pretekárov boli neskôr osobne prediskutované s trénermi. Taktiež bol vyhotovený videozáznam tohto simulovaného preteku, aby si mohli neskôr reprezentanti podrobne zanalyzovať spolu so svojimi osobnými trénermi alebo sami svoje výkony. A ďalej pracovať na svojom zlepšovaní. V nedeľu poobede sa uskutočnil v jogovom centre LASKALA posledný blok programu pod vedením trénerov Miloša Nemého a Kiky Urdovej, ktorý obnášal mobilizačné a strečingové cvičenia.Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným reprezentantom za zodpovedný prístup, trénerovi Milošovi Nemému a Kike Urdovej a stavačovi a kameramanovi Davidovi Zavackému. Tiež za pomoc Martinovi Matuškovi a Robovi Fapšovi. A nakoniec lezeckému centru LASKALA za vytvorenie podmienok na akcii.

Foto: Miloš Nemý
Video: David Zavacký
Text: Igor Kollár

video
Vlado Linek © 1999 - 2020  26994033