kalendár akcií    preteky mládeže    olympijský šport    dokumenty    história  
 Komisia športového lezenia  Pondelok 09.12.2019  
 Podpora účasti detí na medzinárodných pretekoch Petzen Climbing Trophy 2019
19.06.2019 09:00 | 1131x | komentár: 1x
  

Tak ako minulý rok, aj tento sa Komisia športového lezenia rozhodla podporiť účasť detí zo Slovenska na medzinárodných pretekoch v Petzene, 5. - 7. 7. 2019, vo forme účasti na nákladoch. Podpora sa týka kategórií U8, U10, U12 a U14.

Podpora sa skladá z nasledovných položiek
1. Preplatenie ubytovania vo výške 6 E/noc/dieťa (oproti dokladu za ubytovanie)
2. Preplatenie štartovného vo výške 30 E/dieťa (oproti dokladu o zaplatení štartovného)
3. Preplatenie časti náhrad za cesty vo výške 0,01 E/km/dieťa (oproti dokladom o tankovaní (v prípade cesty autom je potrebné vždy dodať doklad o tankovaní v mieste bydliska, začiatku cesty a prípadne všetkých ďalších tak, aby pokryli množstvo pohonných hmôt na cestu) a dodanou kópiou veľkého technického preukazu)

Konkrétne príklady sú tu

Na celú túto podporu je vyhradená z rozpočtu Komisie športového lezenia suma 1800 E. V prípade, že by náklady spočítané podľa bodov 1., 2. a 3. prekročili túto sumu (čo nepredpokladáme, ale pre istotu to píšeme), bude sa poskytnutá suma primerane krátiť. Upozornenie na koniec: všetky doklady je potrebné doručiť poštou na adresu sekretariátu najneskôr do 31. 7. 2019.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Andreja Sýkoru, andresykora@atlas.sk, 0902 610480

Anton Pacek
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Podpora účasti detí na medzinárodných pretekoch Petzen Climbing Trophy 2019 [ 19. 6. 2019 9:21:37] - reagovať
Tak ako minulý rok, aj tento sa Komisia športového lezenia rozhodla podporiť účasť detí zo Slovenska na medzinárodných pretekoch v Petzene vo forme účasti na nákladoch. Podpora sa týka kategórií U8, U10, U12 a U14.
  • Podpora účasti detí na medzinárodných pretekoch Petzen Climbing Trophy 2019 [Anonym 19. 6. 2019 11:10:57] - reagovať
    https://www.wettklettern.org/?Mode=Startseite&BewerbId=413


Vlado Linek © 1999 - 2019  25478120