Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rama   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Pondelok 19.08.2019   english version
 Školenia trénerov športového lezenia a staviteľov ciest pre preteky v športovom lezení v Prahe
06.02.2019 09:00 | 1753x | komentár: 0x
  

Na prelome januára a februára tohto roku bola Praha dejiskom významných udalostí pre budúcnosť slovenského športového lezenia. Na základe rámcovej dohody medzi SHS JAMES a ČHS o vzdelávaní odborníkov na Slovensku sa tu uskutočnili dve školenia dvoch rôznych odborností a to tréner a staviteľ ciest.
Veľmi významnou skutočnosťou pre možnosť zrealizovať tieto kurzy s tak masívnou a reprezentačnou účasťou budúcich slovenských odborníkov je podpora zo strany Olympijskeho hnutia. S podporou a v spolupráci so Slovenským olympijskym výborom sa koncom roka 2018 podarilo získať grant z programu Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijskeho výboru. V decembri minulého roku sme podpísali zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov zo strany MOV pre SHS JAMES, ktoré sú určené na podporu vzdelávania odborníkov pre športové lezenie na Slovensku až do konca roku 2020 a to v odbornostiach tréner, rozhodca a staviteľ ciest.

Školenie trénerov (24. - 27. 1. 2019)

Prvé z nich sa uskutočnilo školenie trénerov Licencie C podľa českého vzdelávacieho systému. Výstup zo školenia je taký, že pokiaľ trénerský kandidát získa českú Licenciu C, automaticky splnil podmienky absolvovania špeciálnej časti vzdelávania na úrovni 1. kvalifikačného stupňa podľa slovenského Zákona o športe z roku 2015. Každý takýto kurz končí metodickým výstupom a pokiaľ potenciálny držiteľ Licencie C tento metodický výstup zvládne na extra kvalitnej úrovni, môže mu školiteľ navrhnúť získanie priamo až 2. kvalifikačného stupňa v špeciálnej časti vzdelávania. (Pre informáciu treba podotknúť, že pre získanie 1. a 2. kvalifikačného stupňa v odbornosti tréner to nie je ešte všetko. Na to, aby mu SHS JAMES tieto kvalifikačné stupňe pridelila, je nutné absolvovať ešte všeobecnú časť vzdelávania, spracovať seminárnu prácu predpísaného rozsahu a splniť i ďalšie podmienky popísané v informáciách o vzdelávaní trénerov.)
Školiteľom celého kurzu bol Tomáš Binter, predseda Komisie súťažného lezenia ČHS a súčasne reprezentačný tréner ČHS. Tých pozícií, ktoré Tomáš zastáva je viacej, odráža sa to na jeho rozhľade v širokom spektre situácií okolo športového lezenia. Tomáš má veľké renomé i medzi svojimi kolegami v Európe, i v samotnej Českej republike, keď bol za svoje výsledky v príprave reprezentácie ČR v športovom lezení nominovaný medzi 10 najúspešnejších trénerov našich západných susedov naprieč spektrom všetkých športov.


 Účastníci trénerského kurzu. Zľava doprava Romana Šlosárová, Václav Magdina, Andrea Čepcová, Július Stančok, Štefan Bednár, Miloš Němý, Martina Frániková,
Tomáš Binter – školiteľ, Lenka Antalíková, Erik Balog, Andrej Sýkora, Juraj Kvasnica a Jakub Švub.
  
Naklápacia tréningová stienka na ktorej sa testovali jednotlivé tréningové metódy. / S demonštrátorom. / Čo sme to vlastne preberali?
 |
Pozorne zapisujeme. / Niečo z psychológie.
 
Stavanie ciest nás tiež zaujíma. / Ináč je to pre deti a ináč zase pre dospelých.
 
Aj fyzioterapeut nám niečo povysvetľoval. / Skúsime si to na vlastnej koži, aby sme vedeli vysvetliť svojim zverencom.

Frekventantmi kurzu boli naopak slovenskí adepti trénerstva, ktorí sa prihlásili v rámci výzvy SHS JAMES na webových stránkach na jeseň minulého roku. SHS JAMES vybralo z prihlásených kandidátov účastníkov kurzu tak, aby sa vzdelali najmä tí členovia spolku, ktorí už v súčasnosti intenzívne pracujú s mládežou a je na nich vidieť eminentný záujem vzdelávať sa v tejto oblasti. Ďalším dôležitým činiteľom pri výbere členov kurzu bolo ich pôsobenie v rôznych kútoch Slovenska, od Bratislavy cez Považie, Liptov, stred Slovenska a končiac východnými krajmi.
Ako koordinátor vzdelávania musím konštatovať, že výber uchádzačov sa vydaril náramne a školiteľ Tomáš Binter skonštatoval, že to bol jeden z kvalitatívne najlepších kurzov, ktoré školil.
Frekventanti kurzu si naopak pochvaľovali prístup hlavného školiteľa, ale i jeho kolegov a to menovite Patrika Chovana ako fyzioterapeuta, Elišky Karešovej a Radima Antoša ako inštruktorov, trénerov mládeže a súčasne psychológov, Honzu Zbraneka, ktorý prednášal o zákonitostiach pri stavaní bouldrových i leadových ciest i Tomáša Bintera ml., ktorého mohli naši nádejní tréneri vidieť pri konkrétnych cvičeniach rôzneho typu zaťaženia. Spätná reakcia školiteľov a adeptov na absolvovaný bola vzájomne veľmi pozitívna a skutočne potešila obidve strany, takisto ako aj koordinátora, ktorý v také niečo v kútiku duše dúfal.

Už len na záver odsekov o trénerskom kurze zmienim výsledky a to, že v špeciálnej časti vzdelávania získali
2. kvalifikačný stupeň Miloš Němý z Prešova, Martina Frániková z Košíc a Romana Šlosárová zo Žiliny,
1. kvalifikačný stupeň (s možnosťou v krátkom čase si tento stupeň zvýšiť) Andrea Čepcová z Modry, Juraj Kvasnica z Považskej Bystrice, Jakub Švub z Banskej Bystrice, Václav Magdina z Bratislavy, Lenka Antalíková z Modry, Erik Balog z Rožňavy, Július Stančok z Ružomberka a Andrej Sýkora z Bratislavy.

Školenie staviteľov ciest (29. 1. - 3. 2. 2019)

Vzápätí po skončení kurzu z predchádzajúcich odsekov vzdelávanie pokračovalo školením staviteľov ciest. Opäť nám pri školení podalo pomocnú ruku ČHS podľa dohody z úvodného odstavca. Konalo sa v termíne 29.1. – 3.2.2019, pričom prvé štyri dni vzdelávania sa týkali odbornej prípravy pri stavaní ciest na preteky rôzneho charakteru. Takto získané zručnosti si frekventanti vzápätí prakticky overili pri postavení bouldrov i leadových ciest na víkendové spoločné sústredenie českej a slovenskej reprezentácie.


 Torzo účastníkov kurzu staviteľov ciest. Zľava doprava Jan Zbranek – školiteľ, Martin Mitkov, Tomáš Greksák, Tomáš Buček, Štefan Bednár, Martin Krafčík,
Michal Malina, Dávid Závacký, Dávid Šatánek, Anton Pacek – sekretár SHS JAMES.
  
Postavili sme nejaký boulder v previse a skúšame si ho. / Postavili sme boulder i v položenej stienke. / Nádejný český junior lezie náš výtvor.
 
 Začiatok sústredenia českej a slovenskej boulderingovej reprezentácie, jeho účastníci preveria našu prácu. / Sledujeme ich pri preliezaní.
 
Záverečné pohovory. / Čo budeme robiť ďalej?
 
Rebríky pri práci potrebujeme. / Začiatok sústredenia reprezentácií.

Kurz staviteľov ciest viedol tentokrát Jan Zbranek, ktorý určil sled vykonávaných činností ako aj celý program vzdelávania. Ako hlavný staviteľ ciest IFSC je v tejto oblasti jeden z najrenomovanejších odborníkov na svete. V priebehu kurzu sa sami uchádzači presvedčili o jeho profesionalite nielen pri stavbe samotných lezeckých problémov, ale i v prístupe k riešeniu problémov, vnímaní stavania ciest takmer ako poslania, ktoré výrazne vplýva na rast úrovne športového lezenia.
V priebehu kurzu sa frekventantom venoval opäť aj Tomáš Binter, ktorý poukázal obzvlášť na trénerské aspekty práce staviteľov súťažných ciest.
Výber uchádzačov prebehol podľa veľmi podobných kritérií ako pri výbere trénerov, keď hlavnými z nich boli aktívne stavanie ciest na pretekoch v minulosti, záujem o túto oblasť do budúcna, vhodné teritoriálne zastúpenie, dostatočná lezecká výkonnosť nutná pre takýto typ práce. Opäť musím konštatovať, že sa výber uchádzačov podaril, niektorý z uchádzačov boli dokonca hneď na mieste doporučení na tú najvyššiu pozíciu v rámci slovenského vzdelávania.

Odbornosti v rámci tohto krzu získali:
3. kvalifikačný stupeň (hlavný staviteľ ciest) – Tomáš Greksák z Bratislavy, Dávid Závacký z Liptovského Mikuláša
2. kvalifikačný stupeň (staviteľ ciest) – Martin Krafčík zo Starej Ľubovne, Ján Pukanský z Košíc, Jakub Švub z Banskej Bystrice, Dávid Šatánek z Bardejova
1. kvalifikačný stupeň (staviteľ ašpirant) – Tomáš Buček z Považskej Bystrice, Michal Malina z Kežmarku, Martin Mitkov z Prešova, Štefan Bednár z Kežmarku, Boris Ferenc z Košíc, Václav Magdina z Bratislavy

Záver
Chcem nakoniec poďakovať všetkým školiteľom za ich profesionálny a odborný prístup. Vyškoleným trénerom a staviteľom ciest gratulujem k získaným odbornostiam. Verím, že budú na sebe ďalej pracovať a že tieto školenia ich len naštartovali k ďalšej práci a takisto verím, že spoločnými silami tieto ich vedomosti a zručnosti využijeme pri zvyšovaní úrovne slovenského športového lezenia, ktoré potrebujeme ako soľ.
Ďakujeme týmto ešte raz MOV a SOV pri podpore tohto projektu a ČHS za možnosť uskutočniť takéto projekty s ich odborníkmi.

Anton Pacek
Sekretár SHS JAMES
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Školenia trénerov športového lezenia a staviteľov ciest pre preteky v športovom lezení v Prahe [ 6. 2. 2019 9:38:47] - reagovať
Na prelome januára a februára tohto roku bola Praha dejiskom významných udalostí pre budúcnosť slovenského športového lezenia. Na základe rámcovej dohody medzi SHS JAMES a ČHS o vzdelávaní odborníkov na Slovensku sa tu uskutočnili dve školenia dvoch rôznych odborností a to tréner a staviteľ ciest.

Vlado Linek © 1999 - 2019 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  24545022