Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov 
sport-outdoor
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Štvrtok 23.03.2017   english version
 Valné zhromaždenie SHS JAMES v Žiline
21.03.2017 08:00 | 303x | komentár: 0x
1. 4. 2017  

Termín 28. Valného zhromaždenia SHS JAMES je trochu nezvyčajný – 1. apríl 2017 v Žiline. Normálne býva cez poslednú marcovú sobotu, ale čo ako sa snažíme skoordinovať kalendár rôznych akcií, niektoré veci neovplyvníme.

Keďže týždeň predtým je v Bratislave festival Hory a mesto, na ktorom sa odovdávajú ocenenia za najlepšie výstupy sezóny 2016, museli sme termín VZ posunúť. Najvážnejším bodom programu VZ bude Zákon o športe a prispôsobenie našich stanov jeho požiadavkám. Novelizácia stanov po minuloročnom VZ nestačí, sme prinútení akceptovať pre nás do značnej miery neprimerané až šikanujúce zásahy štátu do našich záležitostí. Nejde tu len o štátne dotácie, aj keď aj oni sú dôležité, ale splnenie všetkých požiadaviek je nevyhnutné k tomu, aby sme mohli prijímať akékoľvek verejné financie, aby sme mohli byť uznaným národným športovým zväzom, aby sme sa mohli zúčastniť olympiády, aby sme mohli školiť našich inštruktorov, trénerov a ďaľších odborníkov v športe. A tu už, žiaľ, nemáme kde cúvnuť.
Budeme rokovať aj o ďaľších dôležitých veciach týkajúcich sa budúcnosti nášho spolku. Napr. o stálej téme možnosti zahrnutia spolkového časopisu Horolezec – Jamesák do členského tak, aby ho dostával každý člen spolku. Takže Vaša účasť na najvyššom rokovaní nášho spolku je naozaj potrebná.

Program 28. Valného zhromaždenia SHS JAMES

ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017 od 9.00 hodiny v DOME TECHNIKY v Žiline, Vysokoškolákov 4.
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2016, správa kontr. komisie

 čerpanie rozpočtu SHS JAMES 2016
 Návrh rozpočtu SHS JAMES 2017
 komentár k rozpočtu SHS JAMES 2017

4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
6. Schválenie zmeny stanov spolku
7. Schválenie výšky členského na rok 2018
8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2017
9. Diskusia
10. Uznesenie a záver

Prezentácia od 8.00 hod.   Obed o 12.30 hod.   Predpokladané ukončenie o 16.00 hod.

Pozvánky na 28. valné zhromaždenie SHS JAMES odchádzajú na oddiely v týchto dňoch. Kto pozvánku nedostane, nech sa ozve na sekretariát spolku mailom office@james.sk alebo telefonicky na 0907/988343. Zároveň pozývame na VZ spolku všetkých priamo registrovaných členov. Pripomíname, že kluby majú váhu hlasov zodpovedajúcu počtu členov klubu k 31. 12. 2016, priamo registrovaný člen má 1 hlas. Základné dokumenty k rokovaniu valného zhromaždenia sú pripojené.
Teším sa na stretnutie a Horám zdar!

Igor Koller, predseda SHS JAMES
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Valné zhromaždenie SHS JAMES v Žiline [ 10. 2. 2017 10:44:46] - reagovať
Termín 28. Valného zhromaždenia SHS JAMES je trochu nezvyčajný – 1. apríl 2017 v Žiline. Normálne býva cez poslednú marcovú sobotu, ale čo ako sa snažíme skoordinovať kalendár rôznych akcií, niektoré veci neovplyvníme.

Vlado Linek © 1999 - 2017 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  17606463