Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov 
sport-outdoor
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  alpinizmu    ľadového lezenia    medicínska    metodická    mládeže    ochrany prírody    pretekov v lezení    skialpinizmu    skialp archív    reprezentácia    antidoping  
 index » komisie » ochrany prírody  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Sobota 24.02.2018   english version
 Výnimka pre Veľkú Fatru
21.12.2004 11:00 | 7465x | komentár: 0x
  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES

A. povoľuje výnimku

žiadateľovi vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v NPR Tlstá, NPR Veľká Skalná, PR Katova skala v NP Veľká Fatra a na území NP Veľká Fatra s tretím stupňom ochrany na nasledovných lokalitách

1. Katova skala od 1. 8. do 30. 11. kalendárneho roka.
2. Blatnická dolina - len Kaškova veža na začiatku doliny celoročne.
3. Gaderská dolina - len Platňa na začiatku doliny celoročne.
4. Šturec celoročne.
5. Havrania skala - celoročne.
6. Jelenec - celoročne v skalnom páse nad štátnou cestou Staré Hory - Donovaly v lesných porastoch 182, 181 (LHC Staré Hory) v dĺžke cca 600 m od Dekrétovho pomníka na západ až po výraznú dolinku, v ktorej je skalný pás prerušený a ktorá vyúsťuje na štátnu cestu v mieste jej premostenia potoka a odbočky na Dolný Jelenec. Dolinka je zároveň hranicou medzi porastami 181 a 180. SHS JAMES zabezpečí označenie konca povoleného úseku vhodnou formou.
7. Na lokalite Malinô Brdo - Halina, keďže sa nachádza v druhom stupni ochrany, nie je v zmysle zákona zakázané
vykonávať horolezecký a skalolezecký výstup, a preto na vykonávanie horolezeckej činnosti na tejto lokalite nie potrebné povoľovať výnimku.

Organizovaní horolezci sa v teréne na vyzvanie pracovnikov orgánov a organizácii ochrany prírody a krajiny preukážu platným členským preukazom.

B. nepovoľuje výnimku

vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup na lokalitách

1. Blatnická dolina - Slnečné steny
2. Gaderská dolina - Murovaná stena
3. Skalná dolina
4. Katova skala od 1. 12. do 31. 7. kalendárneho roka

Výnimka platí do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväznej vyhlášky o Návštevnom poriadku Národného parku Veľká Fatra vydaného v zmysle zákona.

 kompletné znenie výnimky

Okrem týchto oblastí budú v návštevnom poriadku Veľkej Fatry zapracované oblasti:

- lokalita Krpcovo, k.ú. Harmanec (od 15. júla do 1. decembra), prvá skalná stena od S strany nad obcou Dolný Harmanec
- Skaly nad parkoviskom pri Harmaneckej jaskyni medzi cestou a železničnou stanicou - celoročne

Predpokladaný termin schválenia je v blízkej dobe.
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Výnimka pre Veľkú Fatru [ 8. 5. 2008 11:31:20] - reagovať
Vo Veľkej Fatre sa môže liezť na Katovej skale, na Kaškovej veži, na Platni v Gaderskej doline, na Šturci, na Havranej skale, v Jelenci a na Halinách.

Vlado Linek © 1999 - 2018 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  19964976