Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Nedeľa 07.06.2020   english version
 22. VZ SHS JAMES - uznesenia + galéria
31.03.2011 11:00 | 10543x |
26. 3. 2011  

Valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 26. marca 2011 v Žiline s vysokou účasťou delegátov. Zvolilo vedenie spolku na ďalšie štyri roky a prijalo viacero dôležitých rozhodnutí.

Správa mandátovej a volebnej komisie konštatovala prítomnosť 41 delegátov, z toho 4 priamo registrovaných s váhou hlasov 1264, čo tvorí 33,96% z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2010. Je to najvyššia účasť na VZ za posledné roky.
Valné zhromaždenie SHS JAMES potvrdilo veľkou väčšinou hlasov doterajšie vedenie spolku na ďalšie 4 roky – predsedu Igora Kollera, členov výkonného výboru Ladislava Gancarčíka, Tomáša Greksáka, Vladimíra Lineka, Vladimíra Paulíka, Františka Piačeka a Ivana Žilu, členov kontrolnej komisie spolku Petra Frankoviča, Milana Mižička a Kristínu Setteyovú.
Valné zhromaždenie SHS JAMES schválilo zvýšenie členských a registračných poplatkov na rok 2012 nasledovne: Členský príspevok SHS JAMES na rok 2012 vo výške 20 € pre dospelých členov, 10 € pre juniorov, 5 € pre deti a dôchodcov, výšku registračného poplatku 5 € pre členov registrovaných v oddieloch - kluboch a 15 € pre priamo registrovaných členov.
Ďalšie dôležité rozhodnutia VZ, ako napr. zmena stanov spolku, sú v pripojenom uzesení.

Uznesenia 22. VZ SHS JAMES

  
Rokovacia sála. / Ivan Žila a Tomáš Greksák.
  
Jirko Švub. / Milan Mižičko.
  
Predseda KST Peter Perhala. / Jedinú karabínu a to striebornú získal Palo Rajčan.
 
Anka Čaplická organizuje RHM žien na Slovensku. / Predseda novej medicínskej komisie Anton Dobeš.Termín 22. valného zhromaždenia SHS JAMES, ktoré bude 26. marca 2011 v Žiline, sa rýchlo blíži. V prílohách sú všetky podklady pre jeho rokovanie. Tieto podklady boli zaslané v elektronickej forme na všetky kluby spolku, tu sú k dispozícii pre všetkých ostatných členov i nečlenov SHS JAMES.

V prílohách sú predovšetkým podklady k financiám spolku:
- čerpanie rozpočtu spolku 2010
- návrh rozpočtu spolku 2011
- komentár k čerpaniu rozpočtu spolku 2010 (ktorý je zároveň komentárom aj k rozpočtu 2011, zostaveniu rozpočtov komisií 2011 atď.)
- čerpanie rozpočtu 2010 jednotlivými komisiami spolku (nebývali zasielané na kluby, ale len vyvesené priamo na VZ, ale teraz, keď máme všetko v elektronickej podobe, tak posielame; nemáme ešte všetky návrhy na rozpočty komisií 2011, dúfam, že aj tie ešte do konca týždňa pošlem na oddiely)
- návrh volebného poriadku pre 22. VZ SHS JAMES (návrhy na predsedu spolku a na členov kontrolnej komisie spolku je možné písomne podávať volebnej komisii 22. VZ SHS JAMES do 10.00 hod. v deň zasadania VZ)
 
- návrh novelizácie stanov spolku - k tomuto bodu stručné vysvetlenie - zmeny a doplnenia sú vyznačené modrou farbou; okrem formálnych zmien ako napr. premenovanie dozornej rady spolku na zvyčajný názov kontrolná komisia, sú tu dve významnejšie zmeny; MBK navrhla doplniť článok 4.3, kde sa deklaruje, že kluby a oddiely spolku sú na regionálnej úrovni nositeľmi poslania SHS JAMES (napr. čo sa týka vzdelávania, metodiky, informácií a pod.); druhá závažná zmena je zníženie kvóra pre uznášania schopnosť VZ, doteraz bolo 25%, čo sa v posledných rokoch vždy napĺňalo na tesnej hranici, je to spôsobené hlavne nárastom priamo registrovaných členov spolku, ktorých je takmer tretina a VZ sa takmer na sto percent nezúčastňujú; preto je navrhnuté znížiť toto kvórum na 15 %, čo pri členskej základni v oddieloch zodpovedá v podstate doterajšiemu stavu.
 
Ďakujem klubom, ktoré nahlásili zmenu adresy v súvislosti so zaslaním pozvánok na VZ, vrátili sa len dve; ak niektorý klub pozvánku na VZ listom nedostal, prosím, aby dal vedieť na sekretariát spolku. A teším sa na stretnutie v Žiline 26. 3. 2011, prosím príďte, aj preto, že je to volebné VZ, že som ja aj členovia VV ponúkli svoju kandidatúru na ďalšie 4-ročné obdobie, aby ste povedali, čo sa robilo dobre, čo zle, čo by sa malo vylepšiť a nakoniec rozhodli o tom, kto bude viest nás spolok.
 
Igor Koller, predseda SHS JAMES

Dokumenty na stiahnutie

čerpanie rozpočtu SHS JAMES 2010
návrh rozpočtu SHS JAMES 2011
komentár k rozpočtu 2011

návrh volebného poriadku
návrh novelizácie stanov spolku

rozpočty komisií
čerpanie rozpočtu Komisie alpinizmu 2010 
návrh rozpočtu Komisie alpinizmu 2011

čerpanie rozpočtu IDC 2010 
návrh rozpočtu IDC 2011

čerpanie rozpočtu Komisie ľadového lezenia 2010 
návrh rozpočtu Komisie ľadového lezenia 2011

čerpanie rozpočtu Komisie mládeže 2010 
návrh rozpočtu Komisie mládeže 2011

čerpanie rozpočtu Komisie ochrany prírody 2010 
návrh rozpočtu Komisie ochrany prírody 2011

čerpanie rozpočtu Komisie pretekárskeho lezenia 2010 
návrh rozpočtu Komisie pretekárskeho lezenia 2011

čerpanie rozpočtu Metodicko - bezpečnostnej komisie 2010 
návrh rozpočtu Metodicko - bezpečnostnej komisie 2011

čerpanie rozpočtu Komisie skialpinizmu 2010 
návrh rozpočtu Komisie skialpinizmu 2011
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  26768072