Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Nedeľa 07.06.2020   english version
 19. Valné zhromaždenie SHS JAMES, Žilina
19.03.2008 21:00 | 8351x |
15. 3. 2008  

V Žiline sa v sobotu 15. marca 2008 uskutočnilo 19. valné zhromaždenie SHS JAMES. Zúčastnilo sa ho 43 delegátov, z toho 41 zástupcov horolezeckých oddielov a 2 priamo registrovaní členovia, s celkovou váhou hlasov 1202, t.j. 34,7 % z počtu členov s hlasovacím právom, takže kvórum pre uznášaniaschopnosť, ktoré je 25%, bolo splnené. Snemovanie malo relatívne veľmi kľudný priebeh, asi aj preto, že všetky podkladné materiály boli dlhšiu dobu k dispozícii členskej základni a aj na VZ boli podrobne vysvetlené. A tohto roku, na rozdiel od rokov predchádzajúcich, neboli na programe žiadne závažné problematické témy.

 
Z rokovania, vpravo predseda SHS JAMES Igor Koller.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo všetky predložené materiály, predovšetkým rozpočet spolku na rok 2008 aj s predloženými doplneniami. Schválilo aj členské na rok 2009, ktoré zostáva nezmenené s tým, že v prípade prechodu na euro sa členské prepočíta podľa konverzného kurzu NBS so zaokrúhlením na celé euro smerom hore. Najviac času venovalo jamesácke snemovanie problematike ochrany prírody a prístupu do chránených oblastí. Aj keď na tomto poli urobil spolok a hlavne jeho komisia na ochranu prírody, veľký kus práce, výsledky nie sú pre horolezecov zďaleka ideálne a na Slovensku sú zákazy v tomto smere pravdepodobne najprísnejšie v celej Európe. Preto VZ uložilo vedeniu spolku intenzívne pracovať na pripomienkach k novému zákonu o ochrane prírody, ktorý je v tejto dobe v pripomienkovom konaní, pretože tu máme veľkú možnosť zásadne tieto veci ovplyvniť a zmeniť. Pritom sa plne hlásime k ochrane prírody a naďalej budeme robiť všetko, aby naša činnosť škodila prírode čo najmenej.

Druhou závažnou témou bolo oživenie a zefektívnenie činnosti informačno – dokumentačného centra JAMES. Delegáti sa zhodli na tom, že sprostredkovanie horolezeckých a sprievodcovských informácií je pre členov spolku veľmi dôležité. Potrebujeme zachovať a sprístupniť v elektronickej podobe cez web zoznam informácií z IDC, ktorých je niekoľko desaťtisíc. A postupne zabezpečiť aj fyzicky lepší prístup ku konkrétnym informáciám tým, že služba v IDC bude od druhého polroku opäť dva razy do týždňa. Z týchto dôvodov sa navýšil rozpočet na IDC o 49.000 Sk, z čoho je ale 40.000 Sk jednorazový náklad na softvérové zabezpečenie spomínaných záležitostí.

 
Jožo Krišfoffy pri preberaní bronzovej karabíny. Vpravo naši karabinieri.

Oproti pôvodnému návrhu rozpočtu sa o 15.000 Sk navýšil aj rozpočet komisie mládeže na celkových 95.000 Sk, čo je oproti minulému roku viac ako dvojnásobné zvýšenie. Súvisí to so zvýšenou podporou mládeže, ale predovšetkým s tým, že konečne sa zdá, že po dlhých rokoch budeme mať funkčnú komisiu mládeže, ktorú vedie mladý Tomáš Greksák. Prajeme všetkým, ktorí sa budú v tejto oblasti angažovať, aby sa im darilo čo najlepšie.

Rovnako asi všetkých potešili informácie o rozbiehajúcej sa práci komisie skialpinizmu, o ktorej referovala Marta Furdíková, ktorá túto oblasť menežuje. Už za necelé dva týždne si skialpinisti budú môcť vyskúšať trojetapové ralley preteky BOKAMI Západných Tatier a v druhej polovici apríla bude veľké stretnutie skialpinistov na Kosodrevine v Nízkych Tatrách s bohatým programom.
Takže sa zdá, že aktivity v mnohých oblastiach sa sľubne rozbiehajú a že sa veci pohli dopredu. Nuž asi aj to, že si môžete dva dni poVZ čítať na webe uznesenie z jeho rokovania, o niečom svedčí.
A nakoniec malá osobná poznámka. Keď som spomenul na VZ zhromaždení malú operáciu môjho doničeného kolena hneď v najbližší pondelok, tak tieto riadky píšem asi dve hodiny po zákroku. Takže sa zdá, že to dobre dopadlo a ďakujem všetkým, ktorí mi držali palce.

Igor Koller

 Uznesenia VZ 2008 
 Zápisnica VZ 2007
 Čerpanie rozpočtu 2007
 Návrh rozpočtu 2008
 Schválený rozpočet 2008
 Komentár k rozpočtu 2008
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  26768210